Opschudding onder pro-rauw-voerders; AVMA ontmoedigt rauwe voeding

Datum: 13 augustus, 2012
Laatst bijgewerkt: 10 september, 2021

De AVMA (American Veterinary Medical Association) ontmoedigt het rauw voeren van honden en katten. Dit voorstel werd vorige maand bekend gemaakt en begin deze maand na een discussie ‘aangenomen’. Het zorgde voor een flinke opschudding in de rauw-voer-wereld.

De aanbeveling tegen rauwe voeding
De AVMA is een non-profit organisatie waar meer dan 78.000 dierenartsen bij aangesloten zijn. De organisatie zorgt voor de accreditatie van 28 diergeneeskundige scholen in de Verenigde Staten. Zij stelden vorige maand een policy voor om rauwe vleesvoeding te ontmoedigen: Policy on raw or undercooked animal-source protein in cat and dog diets. Hierin stond de volgende aanbeveling:
o Never feed inadequately treated animal-source protein to cats and dogs
o Restrict cats’ and dogs’ access to carrion and animal carcasses (eg, while hunting)
o Provide fresh, clean, nutritionally balanced and complete commercially prepared or home-cooked food to cats and dogs, and dispose of uneaten food at least daily
o Practice personal hygiene (eg, handwashing) before and after feeding

De reden van het voorstel rauwe voeding te ontmoedigen is dat wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat rauw eiwit een besmetting kan veroorzaken met salmonella, campylobacter, clostridium, E. Coli, listeria monocytogenen en enterotoxigenic staphylococcus aureus. Een besmetting hiermee kan dieren en mensen levensbedreigend ziek maken. Het voeren van rauwe voeding vormt dus een ‘public’ gezondheidsrisico voor huisdieren en hun eigenaren.

Opschudding en reacties
Dit voorstel veroorzaakte een opschudding onder de pro-rauw voerders (voornamelijk) in de Verenigde Staten. Zie ook de vele reacties (nu 1085) onder het artikel van de AVMA. Er werd petitie gestart tegen dit voorstel en er kwamen veel reacties, een greep hieruit:

– Uit het onderzoek Human health implications of salmonella-contaminated natural pet treats and raw pet food (2006) kwam de volgende conclusie: Salmonellabesmetting bij mensen ontstaat meestal door het behandelen of eten van besmet voedsel en een klein percentage is gerelateerd aan bijvoorbeeld het contact met gezelschapsdieren en natuurlijke pet treats (snacks). De steeds groter wordende populariteit van rauwe voeding voor gezelschapsdieren is een andere potentiële bron van salmonella besmetting die met huisdieren te maken heeft; echter geen van de salmonellabesmettingen in mensen wordt hiermee geassocieerd. (“The increasing popularity of raw food diets for companion animals is another potential pet-associated source of Salmonella organisms; however, no confirmed cases of human salmonellosis have been associated with these diets.”)

– Dr. Becker, vooral bekend van de website over holistische gezondheid bij huisdieren Healthy Pets noemt in haar artikel over deze kwestie dat het enige type voedsel wat steeds wordt teruggeroepen omdat ze potentieel dodelijk besmettingsgevaar opleveren zijn ’the processed stuff’, de brokken. Kijk maar eens naar de recalls van dit jaar.

– Het lijkt erop dat de brokkenlobby ook een aandeel heeft in het voorstel, het blijkt namelijk mede op gang te zijn gebracht door de Delta Society (non-profit organisatie die zich inzet voor therapie met dieren). Deze organisatie had enkele jargen geleden al alle dieren uit een trainingsprogramma geweerd die rauw gevoerd werden. Purina (een grote commerciele brokkenfabrikant) is een partner en sponsor van de Delta Society en in het Board of Directors zit Purina’s marketing directeur.

– Alhoewel de AVMA rauwe voeding niet kan verbieden bij de wet, wordt ze gezien als een autoriteit op het gebied van diergeneeskunde en hebben ze mogelijk invloed op degenen die wel wetten maken. In een artikel van Barfworld.com wordt de angst geuit dat dit het begin is van een grotere ‘aanval’ op rauwe voeding. Daarnaast noemen ze ook dat de pro-vers dierenartsen die bij de AVMA zijn aangesloten bang zijn dat ze worden verdreven als ze rauwe voeding blijven aanbevelen.

De uiteindelijke policy
Begin deze maand werd het voorstel besproken en werd er gestemd door de AVMA House of Delegates, hoe dit ging is te lezen is in dit artikel van de AVMA.

Er werden twee wijzigingen voorgesteld
1. De toevoeging van een paragraaf erkend wordt dat er huisdiereigenaren zijn die de voorkeur geven aan rauwe voeding en stelt dat de dierenarts ervoor moet zorgen dat de eigenaren bewust zijn van de gezondheidsrisico’s hiervan en de mogelijke maatregelen.
2. Het vervangen van ‘never feed’ door ‘avoid feeding’ in deze zin: Never feed inadequately treated animal-source protein to cats and dogs

66,6% van de House of Delegates stemde tegen de eerste wijziging, deze wordt dus niet doorgevoerd
91,9% stemde vóór de tweede wijziging, deze is dus aangenomen

Het voorstel voor de aanbeveling is aangenomen, 90,9% stemde namelijk vóór. De petitie heeft dus geen of weinig invloed gehad op de uiteindelijke uitkomst.

Het eerdergenoemde artikel van de AVMA waarin de gang van zaken wordt besproken, eindigt met de mededeling:
“Please keep in mind that this policy is NOT a ban on raw foods for pets and it is not a regulation that requires veterinarians (regardless of whether they’re AVMA members or not) to comply, or even agree with it. It’s not a debate on the healthiness of or risks associated with raw foods versus other commercial pet foods. Nor is it an attempt to force a ban or restrict pet owners’ rights to feed their pets how and what they want.”

De uiteindelijke policy kun je lezen in dit pdf-document, de rode alinea is echter niet aangenomen.

Meer lezen en bronnen
What is the AVMA?
De oorspronkelijke policy (pdf-document)
De feiten over het voorstel, door de AVMA zelf
De samenvatting van het onderzoek over salmonella bestmetting bij mensen door rauw diervoer
Het artikel van dr. Becker op Healthy Pets over deze kwestie
De voorgestelde wijzigingen (pdf-document)

Eén reactie

 1. janie

  Dit heeft dus niks met gevaarlijk rauw voer te maken maar gewoon met GELD
  Die zogenaamde dieren liefhebbers die brokken maken voor onze dieren en
  er een grote hoeveelheid troep in stoppen moeten eens aangepakt worden.
  Dit is weer zo,n voorbeeld dat grote bedrijven het eigenlijk voor het zeggen hebben als het om hun GELD gaat en er wordt ook nog naar geluisterd.
  Ze zouden eens de hoeveel troep in brokken moeten verbieden en alleen hele gezonde brokken moeten toelaten dan krijg je een stuk minder rotzooi (brokken) in de winkels en de dieren worden er beter van.
  Zo zou het moeten gaan en niet rauw vlees afkraken omdat ze er zelf niet rijker van worden.

Reacties kunnen maximaal 600 karakters bevatten

Laat een reactie achter