Nederlandse vertaling van Effect of kibble and raw meat diets on peripheral blood mononuclear cell gene expression profile in dogs

Datum: 16 februari, 2018
Laatst bijgewerkt: 19 juni, 2019

Hieronder mijn vertaling van de publicatie over het verschil in genexpressie op brokken versus rauwe vleesvoeding. Ik heb het een beetje ingekort.

Het gaat om de volgende publicatie:

Anderson, R. C., et al. “Effect of kibble and raw meat diets on peripheral blood mononuclear cell gene expression profile in dogs.” The Veterinary Journal 234 (2018): 7-10.

Het effect van brokken en rauwe vleesvoedingen op de genexpressie van perifere mononucleaire bloedcellen in honden

De relaties tussen voeding, chronische inflammatie en het risico op ziekte bij mensen zijn duidelijk, maar bij honden is dit weinig onderzocht. Voedingsgerelateerde veranderingen in genexpressie kan een vroege indicatie geven van effect op de gezondheid op de lange termijn. Bij onderzoek op mensen wordt blood mononuclear cells (PBMCs) gebruikt als een variabele voor veranderingen in genexpressie in andere celtypes zoals hepatocytes (levercellen) en adipocytes (vetcellen).

Methode
Er werden bloedmonsters van een eerder gepubliceerde studie gebruikt. (Invloed van voeding op darmflora door Bermingham et al., 2017) In deze studie kregen volwassen honden gedurende 9 weken
– Brokken (N=8)
– Kvv (rund) met premix (N=7)
Vantevoren kregen ze allemaal hetzelfde voer (brokken en blikvoer) voor tenminste vier weken. Ze kregen allemaal 133 × lichaamsgewicht^0,75 aan calorieën per dag. Er was bloed afgenomen in week 0, 3, 6 en 9, welke werden vergeleken op PBMC genexpression, plasma immunoglobuline A (IgA) en IgG-concentraties werden gemeten als biomarkers voor de status van het immuunsysteem.

Resultaten
Analyse laat zien dat er in week 0 geen verschillen waren in de genexpressie van de honden. De genexpressie-profielen verschilden wel in week 3 en 6, met vele pathways die waren verrijkt met “differentially expressed genes” (11 pathways in week 3 en 15 pathways in week 6). Dit verschil verdween weer in week 9.

Analyse van de verschillen in de groepen gedurende de hele periode laat zien dat de brokken meer verschillen veroorzaakten (75 pathways) dan de kvv (50 pathways). Dit laat zien dat de overstap van brok+blik naar de test-diëten (dus brok of kvv) grotere effecten had dan het verschil tussen de twee test-diëten.

Vergeleken met week 0 veroorzaakten de brokken na drie weken voor verhoogde expressie van

  • pro-inflammatoire cytokine-genen, inclusief CD40LG, interleukin (IL) 2 and IL1b
  • Andere factoren die een relatie hebben met een verhoogde immuun-respons, zoals STAT6, TREM1, ITK, DOCK8 and MTD88.

Het dieet van rauwe runderproducten daarentegen, zorgde voor een verminderde expressie van

  • pro-inflammatory cytokines, inclusief IL2, interferon g, CCL5 and IL15
  • immune-associated transmembraan- receptoren, zoals FOXO1, CD40 and Toll-like receptor 4.

Deze resultaten geven aan dat de brokken een pro-inflammatoir effect hebben en het vlees een anti-inflammatoir effect. Dit wordt verduidelijkt in het
“regulatory effects network” (zie hieronder) die vele inflammatoire processen laat zien die worden geactiveerd in brokken-gevoerde versus rauw vlees-gevoerde honden in week 3.

Vergelijking in de hoeveelheden IgA en IgG in bloedplasma (genormaliseerd naar de initiële hoeveelheid per hond) laat zien dat de hoeveelheid IgA in week 3 significant lager was in honden die rauwe vleesvoeding aten dan in honden die brokken aten, maar niet in week 6 en 9. De voeding had geen significant effect op de hoeveelheid IgG.

Bij mensen is een verhoogd IgA in het bloed gerelateerd aan veroudering, alcoholisme, overgewicht en metabool syndroom. Het is onbekend of de IgA-verhoging bij brokgevoerde honden een indicator is van laaggradige ontstekingsreacties welke gerelateerd is aan niet optimale gezondheid.

Conclusie
Deze gegevens ondersteunen de hypothese dat voeding de genexpressie van immuuncellen kan veranderen. We zagen dat rauwe vleesvoeding zorgde voor minder receptor- en genexpressie van cytokinen. De brokgevoerde honden hadden verhoogde expressie van immuungerelateerde genen en pathways en verhoogde IgA-concentraties. Meer onderzoek is nodig om vast te stellen of deze voedingsgerelateerde veranderingen in de immuunstatus gerelateerd zijn aan gezondheid, en zo ja, of er diëten kunnen worden ontwikkeld om deze effecten te reduceren.

Conflict of interest statement
Geen van de schrijvers van dit rapport hebben een financiële of persoonlijke relatie met andere mensen of organisaties die ongepaste invloed zouden kunnen uitoefenen op de inhoud van het rapport. De geldbronnen hadden geen rol in de onderzoeksopzet, gegevensverzameling en analyse, het besluit te publiceren of de voorbereiding van de tekst.

De financiële steun van dit onderzoek kwam van AgResearch Core Funding (including financial contributions from Bombay Petfoods, K9 Natural and ZiwiPeak) en de New Zealand Ministry of Business Innovation and Employment.

References
Ahluwalia, N., Andreeva, V.A., Kesse-Guyot, E., Hercberg, S., 2013. Dietary patterns,
inflammation and the metabolic syndrome. Diabetes and Metabolism 39, 99– 110.

Bermingham, E.N., Maclean, P., Thomas, D.G., Cave, N.J., Young, W., 2017. Key
bacterial families (Clostridiaceae,Erysipelotrichaceae and Bacteroidaceae) are
related to the digestion of protein and energy in dogs. PeerJ 5, e3019.

de Mello, V.D., Kolehmanien, M., Schwab, U., Pulkkinen, L., Uusitupa, M., 2012. Gene
expression of peripheral blood mononuclear cells as a tool in dietary intervention studies: what do we know so far? Molecular Nutrition and Food
Research 56, 1160–1172.

Garncarz, M., Hulanicka, M., Maciejewski, H., Parzeniecka-Jaworska, M., Jank, M., 2016. Correlation between peripheral blood cell transcriptomic profile and clinical parameters of chronic mitral valve disease in Dachshunds. Polish Journal of Veterinary Sciences 19, 849–857.

Gonzalez-Quintela, A., Alende, R., Gude, F., Campos, J., Rey, J., Meijide, L.M., Fernandez-Merino, C., Vidal, C., 2008. Serum levels of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) in a general adult population and their relationship with alcohol
consumption, smoking and common metabolic abnormalities. Clinical and Experimental Immunology 151, 42–50.

Hulanicka, M., Garncarz, M., Parzeniecka-Jaworska, M., Jank, M., 2014. The transcriptomic profile of peripheral blood nuclear cells in dogs with heart failure. BMC Genomics 15, 509.

Nasef, N.A., Mehta, S., Ferguson, L.R., 2017. Susceptibility to chronic inflammation:
an update. Archives of Toxicology 91, 1131–1141.

4 Comments

Reacties kunnen maximaal 600 karakters bevatten

Geef een antwoord